Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Středa 26.4.2017
Nepřítomné třídy12345678910
2SAKP
2SBKP
5KIAKP
5KIBKP
Nepřítomní učitelé12345678910
Baslová Romana(N)----..EreLis
Čermáková Lenka(L)-
Davídková Bohumila(blok)--
Egrmajerová Jitka(L)--....
Iliadis Sofia(škol)-Čer-..ŠimŠim-
Kořínková Zuzana(PedD)..
Machová Eva(OČR)HruTekPánPán-..
Majerová Eva(PedD)<>
Myslíková Tereza(PedD)..
Pavlíček Tomáš(PedD)..
Vyčítalová Alena(N)--Hru--WalPudCón
Místnosti mimo provoz12345678910
TvMGŠA
Změny v rozvrzích učitelů:
Fencl Václav4. hodvýměna <<Z4KAA(212S)z 5. hod
5. hodvýměna >>Z4KAAna 4. hod
Vastl Zbyněk4. hodpřesun >>M3.B (Mcv2)na 25.4. 4. hod
Benešová Lenka4. hodpřesun >>M5KIAna 5. hod
5. hodpřesun <<M5KIA(124D)z 4. hod
Cón Petr8. hodSuplovací pohotovost
Čermáková Lenka2. hodsupl. (Ili škol)ReAj4.A (AN)(305)přespočetná hod.
4. hodvýměna >>Aj4KAA (NA)na 5. hod
5. hodvýměna <<Aj4KAA (NA)(P06D)z 4. hod
Davídková Bohumilapřed 4. hod dohled 3. patro
Drahokoupilová Jitka4. hodpřesun <<Ch3.B(125D)z 5. hod
5. hodpřesun >>Ch3.Bna 4. hod
Eretová Jana6. hodsupl. (Bas N)Čj1PB(119D)za odpadlou
Grohmannová Květuše3. hodpřesun >>M3TAna 5. hod
5. hodpřesun <<M3TA(213D)z 3. hod
Hirschová Milena4. hodpřesun >>Čj3.B (Čjc1)na 25.4. 4. hod
5. hodnavíc Čj3.B(125D)za odpadlou
Holubová Lenkapřed 5. hod dohled 1. patro
Hrušková Šárka2. hodsupl. (Mac OČR)Bi6SXB (Bil1)(223)dozor
3. hodsupl. (Vyč N)Nj1PB (Nj1)(119D)přespočetná hod.
Kořínková Zuzana4. hod Obecný pedagogický dozor
Lisková Zdeňka7. hodSuplovací pohotovost
Majerová Eva5. hodvýměna <<Nj4KAA (AN)(119D)z 4. hod
5. hododpadáD5KIAzrušeno
4. hod Obecný pedagogický dozor
Martínková Simona6. hodSuplovací pohotovost
Myslíková Tereza4. hod Obecný pedagogický dozor
Nováková Vlastapřed 7. hod dohled 1. patro
Páník Jaromír4. hodsupl. (Mac OČR)Bi1PA (Bil2)(223)přespočetná hod.
5. hodsupl. (Mac OČR)Bi1PA (Bil1)(223)přespočetná hod.
Pavlíček Tomášpřed 6. hod dohled 1. patro
4. hod Obecný pedagogický dozor
Popelová Irena3. hodnavíc Čj3TA(213D)přespočetná hod.
Puda Petr7. hodsupl. (Vyč N)Nj2.B (Nj1)(116D)přespočetná hod.
Stoček Štěpán4. hododpadáTv2SB (Tvh)
před 4. hod dohled 1. patro
Šedivá Ladislava4. hododpadáTv2SA (Tvd)
Šimonová Jana5. hodsupl. (Ili škol)Nj4.A (NA)(305)za odpadlou
6. hodsupl. (Ili škol)Nj5KIA (NA)(305)za odpadlou
Tesková Marie3. hodsupl. (Mac OČR)Ch7SPA (Chl1)(220D)dozor
Tolletová Janapřed 8. hod dohled 1. patro
Walterová Martina6. hodsupl. (Vyč N)Nj4KAA (NA)(212S)přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd:
2.B7. hodNjNj1(116D)suplujePuda Petr(Vyč)
3.B4. hodCh(125D)přesun <<Drahokoupilová Jitkaz 5. hod
4. hodMMcv2přesun >>na 25.4. 4. hod
4. hodČjČjc1přesun >>na 25.4. 4. hod
5. hodČj(125D)navícHirschová Milena
5. hodChpřesun >>na 4. hod
4.A2. hodReAjAN(305)suplujeČermáková Lenka(Ili)
5. hodNjNA(305)suplujeŠimonová Jana(Ili)
1PA4. hodBiBil2(223)suplujePáník Jaromír(Mac)
5. hodBiBil1(223)suplujePáník Jaromír(Mac)
1PB3. hodNjNj1(119D)suplujeHrušková Šárka(Vyč)
6. hodČj(119D)suplujeEretová Jana(Bas)
2SA4. hod kulturní pořad
2SB4. hod kulturní pořad
3TA3. hodČj(213D)navícPopelová Irena
3. hodMpřesun >>na 5. hod
5. hodM(213D)přesun <<Grohmannová Květušez 3. hod
5. hodČjodpadá(Bas)
4KAA4. hodZ(212S)výměna <<Fencl Václavz 5. hod
4. hodAjNAvýměna >>na 5. hod
4. hodNjANvýměna >>na 5. hod
5. hodAjNA(P06D)výměna <<Čermáková Lenkaz 4. hod
5. hodNjAN(119D)výměna <<Majerová Evaz 4. hod
5. hodZvýměna >>na 4. hod
6. hodNjNA(212S)suplujeWalterová Martina(Vyč)
5KIA4. hodMpřesun >>na 5. hod
5. hodM(124D)přesun <<Benešová Lenkaz 4. hod
5. hodDodpadá(Maj)
6. hodNjNA(305)suplujeŠimonová Jana(Ili)
4. hod kulturní pořad
5KIB4. hod kulturní pořad
6SXA7. hodChodpadá(Mac)
6SXB2. hodBiBil1(223)suplujeHrušková Šárka(Mac)
7SPA3. hodChChl1(220D)suplujeTesková Marie(Mac)
Pedagogický dohled u třídy:
2SA, 4.hod - Myslíková Tereza
2SB, 4.hod - Pavlíček Tomáš
5KIA, 4.hod - Majerová Eva
5KIB, 4.hod - Kořínková Zuzana