Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pondělí 11.12.2017
Nepřítomné třídy12345678910
7SPAKPKPKP
Nepřítomní učitelé12345678910
Kajanová Jana(ŠA)Ere-Vac-
Kutná Jana(ŠA)--..Gro
Mervartová Blanka(N)---IliBri....--
Nováková Vlasta(blok)-
Provodová Eva(ŠA)....MysMysŠte----
Tesková Marie(OČR)-Jin-Tes-Bab---
Místnosti mimo provoz12345678910
P03DAbscAbscAbsc
127UUUUUUUUUUUUUU
215AbscAbscAbscAbscAbscAbsc
307OL
Změny v rozvrzích učitelů:
Babčaníková Monika6. hodsupl. (Tek OČR)Aj4KAB (Aj2)(221D)přespočetná hod.
Benešová Lenka7. hodSuplovací pohotovost
Brichtová Jana5. hodsupl. (Mer N)Čj5KIA(212S)dozor
Davídková Bohumila7. hodpřesun <<Čj2SA(118)z 18.12. 6. hod
Eretová Jana3. hodsupl. (Kaj ŠA)Aj4.A (AN)(322D)za odpadlou
Grohmannová Květuše6. hodspojeno (Kut ŠA)M4KAA (Čjc1)(214D)
Chaloupková Jolana2. hodzměna Hv1PA (Hv1)(P22)
3. hodzměna Hv1PA (Hv1)(220D)
4. hodzměna Hv2SA (Hv1)(312S)
5. hodzměna Hv2SA (Hv1)(312S)
Iliadis Sofia4. hodsupl. (Mer N)Čj1.A(208D)dozor
Jindřichová Petra2. hodsupl. (Tek OČR)Aj7SPB (AN)(313)přespočetná hod.
Machová Eva4. hododpadáCh7SPA
Myslíková Tereza3. hodsupl. (Pro ŠA)Tv5KIA (Tvd)(TvMG)přespočetná hod.
4. hodsupl. (Pro ŠA)Tv5KIA (Tvd)(TvMG)přespočetná hod.
Nováková Vlasta3. hododpadáF7SPA
Puda Petr6. hodzměna Hv3TA (Hv1)(213D)
7. hodzměna Hv3TA (Hv1)(119D)
Řeháčková Andrea7. hodzměna D3TB(P10D)
Šedivá Ladislava5. hodpřesun <<Bi8OKB(P10D)z 7.12. 6. hod
Štejrová Ivana5. hodsupl. (Pro ŠA)M6SXB(125D)přespočetná hod.
Tesař Petr4. hodsupl. (Tek OČR)Zsv8OKB (Aj1)(321D)přespočetná hod.
Vachovcová Marta5. hodsupl. (Kaj ŠA)Aj4.B (Aj1)(323S)za odpadlou
Walterová Martina7. hodzměna Nj2.B (Nj2)(214D)
Změny v rozvrzích tříd:
1.A1. hodTvTvP2odpadá(Pro)
2. hodTvTvP2odpadá(Pro)
4. hodČj(208D)suplujeIliadis Sofia(Mer)
2.B7. hodNjNj2(214D)změnaWalterová Martina
4.A3. hodAjAN(322D)suplujeEretová Jana(Kaj)
6. hodSMDSMD1odpadá(Mer)
7. hodSMDSMD1odpadá(Mer)
4.B5. hodAjAj1(323S)suplujeVachovcová Marta(Kaj)
6. hodSMDSMD1odpadá(Mer)
7. hodSMDSMD1odpadá(Mer)
1PA2. hodHvHv1(P22)změnaChaloupková Jolana
3. hodHvHv1(220D)změnaChaloupková Jolana
2SA4. hodHvHv1(312S)změnaChaloupková Jolana
5. hodHvHv1(312S)změnaChaloupková Jolana
7. hodČj(118)přesun <<Davídková Bohumilaz 18.12. 6. hod
3TA6. hodHvHv1(213D)změnaPuda Petr
7. hodHvHv1(119D)změnaPuda Petr
3TB7. hodD(P10D)změnaŘeháčková Andrea
4KAA6. hodMČjc1(214D)spojíGrohmannová Květuše(Kut)
4KAB6. hodAjAj2(221D)suplujeBabčaníková Monika(Tek)
5KIA3. hodTvTvd(TvMG)suplujeMyslíková Tereza(Pro)
4. hodTvTvd(TvMG)suplujeMyslíková Tereza(Pro)
5. hodČj(212S)suplujeBrichtová Jana(Mer)
6SXB5. hodM(125D)suplujeŠtejrová Ivana(Pro)
7SPA3.-5. hod kulturní pořad
7SPB2. hodAjAN(313)suplujeJindřichová Petra(Tek)
8OKA6. hodSMDSMD1odpadá(Mer)
7. hodSMDSMD1odpadá(Mer)
8OKB4. hodZsvAj1(321D)suplujeTesař Petr(Tek)
5. hodBi(P10D)přesun <<Šedivá Ladislavaz 7.12. 6. hod
6. hodSMDSMD1odpadá(Mer)
7. hodSMDSMD1odpadá(Mer)
Pedagogický dohled u třídy:
7SPA, 3.-5.hod - Kajanová Jana, Kutná Jana