Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pátek 30.6.2017
Nepřítomné třídy12345678910
1.ATHZVZVZVZVZVZV
1.BTHZVZVZVZVZV
2.ATHZVZVZVZVZVZV
2.BTHZVZVZVZVZVZV
3.ATHZVZVZVZVZVZV
3.BTHZVZVZVZVZVZV
1PATHZVZVZVZVZV
1PBTHZVZVZVZV
2SATHZVZVZVZVZV
2SBTHZVZVZVZVZV
3TATHZVZVZVZVZVZV
3TBTHZVZVZVZVZVZV
4KAATHZVZVZVZVZVZV
4KABTHZVZVZVZVZVZV
5KIATHZVZVZVZVZV
5KIBTHZVZVZVZVZV
6SXATHZVZVZVZVZVZV
6SXBTHZVZVZVZVZVZV
7SPATHZVZVZVZVZVZV
7SPBTHZVZVZVZVZVZV
Nepřítomní učitelé12345678910
Babčaníková Monika(PedD)..
Benešová Lenka(PedD)..
Boříková Barbora(PedD)..
Čermáková Lenka(PedD)....
Davídková Bohumila(PedD)-
Eretová Jana(PedD)-
Fajtová Eliška(D)....
Hájková Ivana(PedD)-
Hirschová Milena(PedD)-
Horská Dagmar(PedD)..
Kajanová Jana(PedD)..
Komprdová Petra(PedD)....
Korčáková Monika(PedD)..
Provodová Eva(PedD)-
Puda Petr(PedD)..
Řeháčková Andrea(PedD)..
Skočný Radim(PedD)..
Šedivá Ladislava(PedD)..
Štejrová Ivana(PedD)..
Tesař Petr(PedD)..
Vyčítalová Alena(D)............-..
Walterová Martina(PedD)..
Místnosti mimo provoz12345678910
321DUUUUUUUUUUUUUU
322DUUUUUUUUUUUUUU
323SUUUUUUUUUUUUUU
Změny v rozvrzích učitelů:
Fencl Václav4. hododpadáZ1.A
5. hododpadáZ4KAA
Vastl Zbyněk2. hododpadáM3.B
5. hododpadáM3.A
Babčaníková Monika3. hododpadáD4.A (AN)zrušeno
4. hododpadáAj7SPA (Aj1)
5. hododpadáAj2SB (Aj1)
6. hododpadáReAj8OKB (ReA2)+zrušeno
7. hododpadáReAj8OKB (ReA2)+zrušeno
1. hod Obecný pedagogický dozor
Baslová Romana4. hododpadáZsv3TA
Benešová Lenka2. hododpadáM5KIA
4. hododpadáM4KAA (Mcv2)
5. hododpadáM1PB
1. hod Obecný pedagogický dozor
Boříková Barbora2. hododpadáAj2SA (AN)
3. hododpadáD2SA
4. hododpadáAj4.B (Aj2)zrušeno
5. hododpadáAj3.B (Aj2)
1. hod Obecný pedagogický dozor
Brichtová Jana1. hododpadáM1.B
2. hododpadáCh6SXB
4. hododpadáM6SXA
Cón Petr1. hododpadáIvt4KAA (Ivt1)
3. hododpadáIvt4KAA (Ivt2)
5. hododpadáIvt3TB (Ivt1)
6. hododpadáIvt3TB (Ivt2)
Čermáková Lenka2. hododpadáAj4KAB (Aj1)
3. hododpadáAj1.A (NA)
4. hododpadáAj2.B (Aj2)
7. hododpadáAj4KAA (AN)
1. hod Obecný pedagogický dozor
Davídková Bohumila4. hododpadáNj7SPB (Nj2)
5. hododpadáČj1PA (Čjc1)
6. hododpadáČj1PA (Čjc2)
7. hododpadáNj2.A (AN)
1. hod Obecný pedagogický dozor
Drahokoupilová Jitka1. hododpadáCh3.B
2. hododpadáCh3.A
3. hododpadáBi5KIA
4. hododpadáBi2SA
5. hododpadáCh2.B
7. hododpadáCvCB3TB (CvCB)
Egrmajerová Jitka2. hododpadáNj2SA (NA)
3. hododpadáNj8OKA (NA)zrušeno
5. hododpadáNj8OKA (AN)zrušeno
6. hododpadáNj5KIB (NA)
7. hododpadáNj6SXA (NA)
Eretová Jana2. hododpadáAj2.A (AN)
3. hododpadáAj8OKA (AN)zrušeno
4. hododpadáAj4.B (Aj1)zrušeno
5. hododpadáAj8OKA (NA)zrušeno
7. hododpadáAj2.A (NA)
1. hod Obecný pedagogický dozor
Grohmannová Květuše4. hododpadáM4.Azrušeno
5. hododpadáM3TA
7. hododpadáM6SXB
Hájková Ivana2. hododpadáČj4.Azrušeno
3. hododpadáČj2SB
4. hododpadáZsv8OKBzrušeno
6. hododpadáZsv2SA
1. hod Obecný pedagogický dozor
Hálová Alena1. hododpadáM2.B
3. hododpadáF7SPB
6. hododpadáM1.A (Mcv1)
Hirschová Milena2. hododpadáD4.Bzrušeno
3. hododpadáČj7SPA
4. hododpadáČj3.B
7. hododpadáČj4KAB
1. hod Obecný pedagogický dozor
Holubová Lenka1. hododpadáZ7SPB
3. hododpadáBi3.A
4. hododpadáZ1PA
5. hododpadáZ2SA
6. hododpadáZ5KIA
Horská Dagmar2. hododpadáBi4KAA (Bil2)
4. hododpadáBi2.A
5. hododpadáCh5KIA
1. hod Obecný pedagogický dozor
Hošek Jaroslav6. hododpadáIvt1.A (IVT1)
7. hododpadáIvt1.A (IVT1)
Hrušková Šárka1. hododpadáNj7SPA (Nj)
2. hododpadáNj8OKB (Nj)zrušeno
3. hododpadáNj3.B (Nj1)
4. hododpadáNj3TB (Nj2)
6. hododpadáNj1.B (Nj1)
Chaloupková Jolana1. hododpadáHv2SB (Hv2)
2. hododpadáHv6SXA (Hv)
3. hododpadáHv6SXA (Hv)
Iliadis Sofia1. hododpadáNj1.A (NA)
2. hododpadáNj2.A (NA)
Jindřichová Petra1. hododpadáAj3TA (NA)
2. hododpadáAj4KAB (Aj2)
3. hododpadáAj3TA (AN)
4. hododpadáAj1PB (Aj1)
5. hododpadáAj2SB (Aj2)
Kajanová Jana5. hododpadáAj3.B (Aj1)
6. hododpadáAj6SXB (NA)
7. hododpadáAj6SXA (AN)
1. hod Obecný pedagogický dozor
Kloudová Ilona1. hododpadáZ2.A
3. hododpadáZ1PB
5. hododpadáZ4KAB
Komprdová Petra2. hododpadáF4KAA (Fl2)
4. hododpadáF5KIA
5. hododpadáF6SXB
6. hododpadáSM14.B (SM3)+zrušeno
7. hododpadáSM14.B (SM3)+zrušeno
1. hod Obecný pedagogický dozor
Korčáková Monika2. hododpadáBi8OKAzrušeno
5. hododpadáM7SPB
1. hod Obecný pedagogický dozor
Kořínková Zuzana2. hododpadáAj1.B (Aj2)
3. hododpadáAj1PA (AN)
4. hododpadáAj1PB (Aj2)
6. hododpadáAj5KIB (AN)
Kutná Jana1. hododpadáČj6SXA
2. hododpadáZsv2SB
3. hododpadáČj4.Bzrušeno
4. hododpadáČj3.A
5. hododpadáZsv2.A
Machová Eva3. hododpadáCh4KAB
5. hododpadáCh7SPA
6. hododpadáCh6SXA
Lisková Zdeňka1. hododpadáD6SXB
2. hododpadáČj3TB (Čjc1)
5. hododpadáČj3TB (Čjc2)
7. hododpadáČj1.A (Čjc1)
Lindová Jana6. hododpadáVv3TA (Vv2)
7. hododpadáVv3TA (Vv2)
Majerová Eva3. hododpadáD5KIB
4. hododpadáNj4KAB (Nj2)
6. hododpadáNj6SXB (AN)
Martínková Simona1. hododpadáIvt5KIB (Ivt1)
2. hododpadáIvt5KIB (Ivt1)
4. hododpadáIvt5KIB (Ivt2)
5. hododpadáIvt5KIB (Ivt2)
Mervartová Blanka1. hododpadáČj8OKBzrušeno
2. hododpadáČj5KIB (Čjc1)
3. hododpadáČj4KAA (Čjc1)
4. hododpadáČj4KAA (Čjc2)
5. hododpadáČj5KIB (Čjc2)
Myslíková Tereza1. hododpadáTv1PB (TvP2)
2. hododpadáTv1PB (TvP2)
Nováková Vlasta1. hododpadáF4KAB (Fl2)
2. hododpadáF1.A
3. hododpadáM2.A
5. hododpadáM1PA (Mcv2)
6. hododpadáM1PA (Mcv1)
Páník Jaromír1. hododpadáTv1PB (TvP1)
2. hododpadáTv1PB (TvP1)
3. hododpadáTv6SXB (Tvh)
4. hododpadáTv6SXB (Tvh)
6. hododpadáSBi3.B (SBi2)+
7. hododpadáSBi3.B (SBi2)+
Pavlíček Tomáš1. hododpadáTv1PA (Tvh)
2. hododpadáTv1PA (Tvh)
6. hododpadáTv2.B (Tvd)
7. hododpadáTv2.B (Tvd)
Provodová Eva2. hododpadáZsv7SPA
3. hododpadáTv6SXB (Tvd)
4. hododpadáTv6SXB (Tvd)
1. hod Obecný pedagogický dozor
Puda Petr3. hododpadáNj3TA (NA)
4. hododpadáHv1.B (Hv)
5. hododpadáHv1.B (Hv)
6. hododpadáHv3TA (Hv2)
7. hododpadáHv3TA (Hv2)
1. hod Obecný pedagogický dozor
Řeháčková Andrea2. hododpadáČj7SPB
3. hododpadáČj2.B
4. hododpadáČj8OKAzrušeno
6. hododpadáD2SB
1. hod Obecný pedagogický dozor
Skočný Radim2. hododpadáNj2.B (Nj2)
3. hododpadáNj1.A (AN)
1. hod Obecný pedagogický dozor
Schořová Ivona6. hododpadáZEP7SPB (ZEP2)+
7. hododpadáZEP7SPB (ZEP2)+
Šedivá Ladislava2. hododpadáTv1PA (Tvd)
3. hododpadáBi3TB
4. hododpadáBi2SB
6. hododpadáSBi7SPB (SBi1)+
7. hododpadáSBi7SPB (SBi1)+
1. hod Obecný pedagogický dozor
Šimonová Jana1. hododpadáNj5KIA (NA)
3. hododpadáNj1PA (NA)
4. hododpadáNj3TB (Nj1)
5. hododpadáNj4.A (NA)zrušeno
6. hododpadáTlNj8OKA (TlNj)+zrušeno
7. hododpadáTlNj8OKA (TlNj)+zrušeno
Štejrová Ivana2. hododpadáM3TB (Mcv1)
4. hododpadáM5KIB (Mcv1)
6. hododpadáM3TB (Mcv2)
1. hod Obecný pedagogický dozor
Tesař Petr3. hododpadáČj1.B
6. hododpadáČj2.A
1. hod Obecný pedagogický dozor
Tolletová Jana1. hododpadáAj1.A (AN)
3. hododpadáAj8OKB (Aj2)zrušeno
4. hododpadáAj2.B (Aj1)
Vachovcová Marta1. hododpadáAj4.A (NA)zrušeno
2. hododpadáAj1.B (Aj1)
3. hododpadáAj8OKB (Aj1)zrušeno
4. hododpadáAj7SPA (Aj2)
5. hododpadáAj4.A (AN)zrušeno
Walterová Martina2. hododpadáD3TA
3. hododpadáD4.A (NA)zrušeno
4. hododpadáNj7SPB (Nj1)
6. hododpadáNj1.B (Nj2)
1. hod Obecný pedagogický dozor
Zichová Marie1. hododpadáVv2SB (Vv2)
2. hododpadáVv6SXA (Vv)
3. hododpadáVv6SXA (Vv)
4. hododpadáVv1.B (Vv)
5. hododpadáVv1.B (Vv)
Změny v rozvrzích tříd:
1.A2.-7. hod zkrácení výuky
1. hod třídnická hodina
1.B2.-6. hod zkrácení výuky
1. hod třídnická hodina
2.A2.-7. hod zkrácení výuky
1. hod třídnická hodina
2.B2.-7. hod zkrácení výuky
1. hod třídnická hodina
3.A2.-7. hod zkrácení výuky
1. hod třídnická hodina
3.B2.-7. hod zkrácení výuky
1. hod třídnická hodina
4.A1. hodAjNAodpadá(Vac)
1. hodNjANodpadá(Vyč)
2. hodČjodpadá(Háj)
3. hodDANodpadá(Bab)
3. hodDNAodpadá(Wal)
4. hodModpadá(Gro)
5. hodNjNAodpadá(Šim)
5. hodAjANodpadá(Vac)
6. hodTlNjTlNjodpadá(Šim)
7. hodTlNjTlNjodpadá(Šim)
4.B1. hodZsvodpadá(Tes)
2. hodDodpadá(Hir)
3. hodČjodpadá(Kut)
4. hodAjAj1odpadá(Ere)
4. hodAjAj2odpadá(Boř)
6. hodSM1SM3odpadá(Kmp)
7. hodSM1SM3odpadá(Kmp)
1PA2.-6. hod zkrácení výuky
1. hod třídnická hodina
1PB2.-5. hod zkrácení výuky
1. hod třídnická hodina
2SA2.-6. hod zkrácení výuky
1. hod třídnická hodina
2SB2.-6. hod zkrácení výuky
1. hod třídnická hodina
3TA2.-7. hod zkrácení výuky
1. hod třídnická hodina
3TB2.-7. hod zkrácení výuky
1. hod třídnická hodina
4KAA2.-7. hod zkrácení výuky
1. hod třídnická hodina
4KAB2.-7. hod zkrácení výuky
1. hod třídnická hodina
5KIA2.-6. hod zkrácení výuky
1. hod třídnická hodina
5KIB2.-6. hod zkrácení výuky
1. hod třídnická hodina
6SXA2.-7. hod zkrácení výuky
1. hod třídnická hodina
6SXB2.-7. hod zkrácení výuky
1. hod třídnická hodina
7SPA2.-7. hod zkrácení výuky
1. hod třídnická hodina
7SPB2.-7. hod zkrácení výuky
1. hod třídnická hodina
8OKA1. hodDodpadá(Řeh)
2. hodBiodpadá(Kor)
3. hodNjNAodpadá(Egr)
3. hodAjANodpadá(Ere)
4. hodČjodpadá(Řeh)
5. hodNjANodpadá(Egr)
5. hodAjNAodpadá(Ere)
6. hodTlNjTlNjodpadá(Šim)
6. hodReAjReA2odpadá(Bab)
6. hodSM1SM3odpadá(Kmp)
7. hodTlNjTlNjodpadá(Šim)
7. hodReAjReA2odpadá(Bab)
7. hodSM1SM3odpadá(Kmp)
8OKB1. hodČjodpadá(Mer)
2. hodNjNjodpadá(Hru)
2. hodFjFjodpadá(Faj)
3. hodAjAj2odpadá(Tol)
3. hodAjAj1odpadá(Vac)
4. hodZsvodpadá(Háj)
6. hodReAjReA2odpadá(Bab)
6. hodSM1SM3odpadá(Kmp)
7. hodReAjReA2odpadá(Bab)
7. hodSM1SM3odpadá(Kmp)
Pedagogický dohled u třídy:
1.A, 1.hod - Horská Dagmar
1.B, 1.hod - Tesař Petr
2.A, 1.hod - Eretová Jana
2.B, 1.hod - Řeháčková Andrea
3.A, 1.hod - Skočný Radim
3.B, 1.hod - Provodová Eva
1PA, 1.hod - Davídková Bohumila
1PB, 1.hod - Benešová Lenka
2SA, 1.hod - Boříková Barbora
2SB, 1.hod - Komprdová Petra
3TA, 1.hod - Puda Petr
3TB, 1.hod - Šedivá Ladislava
4KAA, 1.hod - Čermáková Lenka
4KAB, 1.hod - Korčáková Monika
5KIA, 1.hod - Babčaníková Monika
5KIB, 1.hod - Štejrová Ivana
6SXA, 1.hod - Kajanová Jana
6SXB, 1.hod - Hájková Ivana
7SPA, 1.hod - Hirschová Milena
7SPB, 1.hod - Walterová Martina