Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Čtvrtek 23.3.2017
Nepřítomné třídy12345678910
1.ABB
Nepřítomní učitelé12345678910
Baslová Romana(N)....PopPopPop--
Drahokoupilová Jitka(PedD)--
Horská Dagmar(Vý)Kor
Kajanová Jana(PedD)Hir..BořBab-Kut-
Machová Eva(L)..Hor
Majerová Eva(N)..-..-Sko-..--
Nováková Vlasta(SC)....Kmp..---
Místnosti mimo provoz12345678910
P16SBB
Změny v rozvrzích učitelů:
Babčaníková Monika4. hodsupl. (Kaj PedD)Aj3TB (Aj1)(221D)přespočetná hod.
Boříková Barbora2. hodpřesun >>Aj3.B (Aj2)na 27.3. 5. hod
3. hodsupl. (Kaj PedD)Aj3.A (AN)(208D)přespočetná hod.
Brichtová Jana1. hodvýměna <<Ch4.B(323S)z 20.3. 2. hod
4. hodpřesun <<M6SXA(220D)z 28.3. 4. hod
Drahokoupilová Jitka2. hodpřesun <<Bi2SA(P22)z 24.3. 4. hod
6.-7. hod Obecný pedagogický dozor
Hirschová Milena1. hodSuplovací pohotovost
Horská Dagmar2. hodSuplovací pohotovost
3. hodpřesun <<Bi1.A(P16S)z 7. hod
7. hodpřesun >>Bi1.Ana 3. hod
Kajanová Jana1.-7. hod Obecný pedagogický dozor
Komprdová Petra3. hodsupl. (Nov SC)M2.A(114D)přespočetná hod.
Korčáková Monika8. hodSuplovací pohotovost
Kutná Jana6. hodsupl. (Kaj PedD)Čj6SXA (NA)(213D)za odpadlou
6. hododpadáZsv1.A
Popelová Irena3. hodsupl. (Bas N)Čj3TA (Čjc1)(P22)do úvazku
4. hodsupl. (Bas N)Čj1PB(119D)do úvazku
5. hodsupl. (Bas N)Čj3TA (Čjc2)(P10D)do úvazku
Provodová Eva2. hodpřesun <<Zsv3.B(208D)z 9. hod
9. hodpřesun >>Zsv3.Bna 2. hod
Randa Miroslav1. hodvýměna >>F4.Bna 20.3. 2. hod
Skočný Radim5. hodsupl. (Maj N)Nj5KIA (AN)(125D)přespočetná hod.
Šedivá Ladislava7. hodpřesun <<Bi7SPB(P10D)z 8. hod
8. hodpřesun >>Bi7SPBna 7. hod
Walterová Martina1. hodpřesun <<D7SPB(P10D)z 9. hod
9. hodpřesun >>D7SPBna 1. hod
Změny v rozvrzích tříd:
1.A3. hodBi(P16S)přesun <<Horská Dagmarz 7. hod
3. hodDodpadá(Maj)
7. hodBipřesun >>na 3. hod
6.-7. hod beseda
2.A3. hodM(114D)suplujeKomprdová Petra(Nov)
3.A3. hodAjAN(208D)suplujeBoříková Barbora(Kaj)
3.B2. hodZsv(208D)přesun <<Provodová Evaz 9. hod
2. hodAjAj1odpadá(Kaj)
2. hodAjAj2přesun >>na 27.3. 5. hod
9. hodZsvpřesun >>na 2. hod
4.B1. hodCh(323S)výměna <<Brichtová Janaz 20.3. 2. hod
1. hodFvýměna >>na 20.3. 2. hod
1PA1. hodModpadá(Nov)
1PB4. hodČj(119D)suplujePopelová Irena(Bas)
2SA2. hodBi(P22)přesun <<Drahokoupilová Jitkaz 24.3. 4. hod
2. hodModpadá(Nov)
3TA3. hodČjČjc1(P22)suplujePopelová Irena(Bas)
5. hodČjČjc2(P10D)suplujePopelová Irena(Bas)
3TB4. hodAjAj1(221D)suplujeBabčaníková Monika(Kaj)
4KAA1. hodDodpadá(Maj)
5KIA5. hodNjAN(125D)suplujeSkočný Radim(Maj)
6SXA4. hodM(220D)přesun <<Brichtová Janaz 28.3. 4. hod
4. hodFodpadá(Nov)
6. hodČjNA(213D)suplujeKutná Jana(Kaj)
7. hodDodpadá(Maj)
6SXB1. hodSPsySPs1odpadá(Bas)
2. hodSPsySPs1odpadá(Bas)
7SPB1. hodD(P10D)přesun <<Walterová Martinaz 9. hod
1. hodChodpadá(Mac)
7. hodBi(P10D)přesun <<Šedivá Ladislavaz 8. hod
8. hodBipřesun >>na 7. hod
9. hodDpřesun >>na 1. hod
Pedagogický dohled u třídy:
1.A, 6.-7.hod - Drahokoupilová Jitka