Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pondělí 23.4.2018
Nepřítomní učitelé12345678910
Horská Dagmar(L)MacDav<>-Šed-<>--
Provodová Eva(OL)....ŠtuŠtuSto----
Změny v rozvrzích učitelů:
Brichtová Jana1. hodpřesun >>Ch7SPBna 20.4. 7. hod
4. hodvýměna <<M1.B(P16S)z 18.4. 7. hod
Davídková Bohumila2. hodSuplovací pohotovost
Drahokoupilová Jitka1. hodvýměna >>Ch3.Ana 25.4. 5. hod
Egrmajerová Jitka1. hodzměna Nj1PA (NA)(307)
Fleischerová Marie7. hodvýměna <<Nj4KAB (Nj1)(221D)z 24.4. 2. hod
Šturmová Barbora3. hodsupl. (Pro OL)Tv5KIA (Tvd)(TvMG)přespočetná hod.
4. hodsupl. (Pro OL)Tv5KIA (Tvd)(TvMG)přespočetná hod.
Machová Eva1. hodzměna Bi2SB (Bil2)(P03D)nadúvazková hodina
1. hodspojeno (Hor L)Bi2SB (Chl2)(P03D)
Mervartová Blanka1. hodvýměna <<D3.A(114D)z 25.4. 5. hod
Pavlíček Tomáš4. hodvýměna >>Z1.Bna 18.4. 7. hod
Stoček Štěpán5. hodsupl. (Pro OL)Zsv6SXB(125D)do úvazku
Šedivá Ladislava5. hodsupl. (Hor L)Bi2.A(220D)za odpadlou
Štejrová Ivana3. hodvýměna <<F6SXB(125D)z 26.4. 7. hod
Wagnerová Eva7. hodvýměna <<Nj4KAB (Nj2)(114D)z 24.4. 2. hod
Změny v rozvrzích tříd:
1.A1. hodTvTvdodpadá(Pro)
2. hodTvTvdodpadá(Pro)
1.B4. hodM(P16S)výměna <<Brichtová Janaz 18.4. 7. hod
4. hodZvýměna >>na 18.4. 7. hod
2.A5. hodBi(220D)suplujeŠedivá Ladislava(Hor)
3.A1. hodD(114D)výměna <<Mervartová Blankaz 25.4. 5. hod
1. hodChvýměna >>na 25.4. 5. hod
1PA1. hodNjNA(307)změnaEgrmajerová Jitka
2SB1. hodBiBil2(P03D)změnaMachová Eva
1. hodBiChl2(P03D)spojíMachová Eva(Hor)
4KAB7. hodNjNj2(114D)výměna <<Wagnerová Evaz 24.4. 2. hod
7. hodNjNj1(221D)výměna <<Fleischerová Mariez 24.4. 2. hod
7. hodChvýměna >>na 24.4. 2. hod
5KIA3. hodTvTvd(TvMG)suplujeŠturmová Barbora(Pro)
4. hodTvTvd(TvMG)suplujeŠturmová Barbora(Pro)
6SXB3. hodF(125D)výměna <<Štejrová Ivanaz 26.4. 7. hod
3. hodChvýměna >>na 26.4. 7. hod
5. hodZsv(125D)suplujeStoček Štěpán(Pro)
7SPB1. hodChpřesun >>na 20.4. 7. hod