Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pátek 20.10.2017
Nepřítomné třídy12345678910
1PAŠAŠA
1PBBB
3TBB
Nepřítomní učitelé12345678910
Hrušková Šárka(Vý)..WagDavKorKoz--
Kloudová Ilona(ŠA)Pav..-
Myslíková Tereza(ŠA)---
(PedD)....
Pavlíček Tomáš(PedD)....
Šedivá Ladislava(PedD)..
Walterová Martina(Vý)..HájEgrŠed-Mer--
Místnosti mimo provoz12345678910
P03DB
P07AbscAbsc
P10DAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbsc
P16SBB
Změny v rozvrzích učitelů:
Skočný Radim3. hodpřesun <<Nj4.A (NA)(Sbo)z 3. hod
3. hodpřesun >>Nj4.A (NA)na 3. hod
Čermáková Lenka4. hodpřesun <<Aj2.A (NA)(119D)z 4. hod
4. hodpřesun >>Aj2.A (NA)na 4. hod
Davídková Bohumila3. hodsupl. (Hru Vý)Nj2.B (Nj1)(127)přespočetná hod.
Egrmajerová Jitka3. hodsupl. (Wal Vý)Nj2.B (Nj2)(213D)přespočetná hod.
Fleischerová Marie1. hodpřesun <<Nj3.B (Nj2)(315)z 1. hod
1. hodpřesun >>Nj3.B (Nj2)na 1. hod
Hájková Ivana2. hodsupl. (Wal Vý)Zsv2SB (Nj2)(307)za odpadlou
Hirschová Milena5. hodzměna D1PB(119D)
Horská Dagmar6. hodzměna SPř6SXB (SPř)+(125D)
7. hodzměna SPř6SXB (SPř)+(125D)
Kajanová Jana3. hodpřesun <<Aj4.A (AN)(322D)z 3. hod
3. hodpřesun >>Aj4.A (AN)na 3. hod
Korčáková Monika4. hodsupl. (Hru Vý)Bi4.B (Nj1)(323S)přespočetná hod.
Koza Petr3. hodzměna M1PB(P16S)
5. hodsupl. (Hru Vý)Nj1.A (AN)(208D)za odpadlou
5. hododpadáM1PA
6. hodDozor v jídelně
Machová Eva4. hodzměna Bi7SPB(220D)
6. hodzměna CvCB3TB (CvCB)(124D)
Mervartová Blanka6. hodsupl. (Wal Vý)D4KAB(221D)přespočetná hod.
Myslíková Tereza1.-2. hod Obecný pedagogický dozor
Pavlíček Tomáš5. hodsupl. (Klo ŠA)Z3TB(P03D)za odpadlou
1.-2. hod Obecný pedagogický dozor
Procházka Jakub5. hodDozor v tělocvičně
Řeháčková Andrea1. hodzměna Čj1.B(312S)
Šedivá Ladislava4. hodsupl. (Wal Vý)Bi8OKB (Nj1)(321D)za odpadlou
2. hod Obecný pedagogický dozor
Tesař Petr2. hodpřesun <<Zsv3.B(Sbo)z 2. hod
2. hodpřesun >>Zsv3.Bna 2. hod
Vachovcová Marta2. hodzměna Aj1.B (Aj1)(304)
Vyčítalová Alena1. hodpřesun <<Nj3.B (Nj1)(P10D)z 1. hod
1. hodpřesun >>Nj3.B (Nj1)na 1. hod
Wagnerová Eva2. hodsupl. (Hru Vý)Nj1.A (NA)(208D)přespočetná hod.
4. hodpřesun <<Nj2.A (AN)(304)z 4. hod
4. hodpřesun >>Nj2.A (AN)na 4. hod
Změny v rozvrzích tříd:
1.A2. hodNjNA(208D)suplujeWagnerová Eva(Hru)
5. hodNjAN(208D)suplujeKoza Petr(Hru)
1.B1. hodČj(312S)změnaŘeháčková Andrea
2. hodAjAj1(304)změnaVachovcová Marta
2.A4. hodAjNA(119D)přesun <<Čermáková Lenkaz 4. hod
4. hodNjAN(304)přesun <<Wagnerová Evaz 4. hod
4. hodAjNApřesun >>na 4. hod
4. hodNjANpřesun >>na 4. hod
2.B3. hodNjNj1(127)suplujeDavídková Bohumila(Hru)
3. hodNjNj2(213D)suplujeEgrmajerová Jitka(Wal)
6. hodSPřSPř(125D)změnaHorská Dagmar
7. hodSPřSPř(125D)změnaHorská Dagmar
3.B1. hodNjNj2(315)přesun <<Fleischerová Mariez 1. hod
1. hodNjNj1(P10D)přesun <<Vyčítalová Alenaz 1. hod
1. hodNjNj2přesun >>na 1. hod
1. hodNjNj1přesun >>na 1. hod
2. hodZsv(Sbo)přesun <<Tesař Petrz 2. hod
2. hodZsvpřesun >>na 2. hod
4.A3. hodAjAN(322D)přesun <<Kajanová Janaz 3. hod
3. hodNjNA(Sbo)přesun <<Skočný Radimz 3. hod
3. hodAjANpřesun >>na 3. hod
3. hodNjNApřesun >>na 3. hod
4.B4. hodBiNj1(323S)suplujeKorčáková Monika(Hru)
1PA5.-6. hod školní akce
1PB3. hodM(P16S)změnaKoza Petr
5. hodD(119D)změnaHirschová Milena
1.-2. hod beseda
2SB2. hodZsvNj2(307)suplujeHájková Ivana(Wal)
3TB5. hodZ(P03D)suplujePavlíček Tomáš(Klo)
6. hodCvCBCvCB(124D)změnaMachová Eva
2. hod beseda
4KAB6. hodD(221D)suplujeMervartová Blanka(Wal)
6SXB6. hodSPřSPř(125D)změnaHorská Dagmar
7. hodSPřSPř(125D)změnaHorská Dagmar
7SPA1. hodNjANodpadá(Wal)
7SPB1. hodNjNAodpadá(Hru)
4. hodBi(220D)změnaMachová Eva
8OKB4. hodBiNj1(321D)suplujeŠedivá Ladislava(Wal)